Laiko ribojimas: 1s

Atminties ribojimas: 16MB

Duomenų failas: Burtin_jau.in

Rezultatų failas: Burtin_jau.out

Jei norite pateikti savo sprendimą - prisijunkite.

Burtininkų demonstracija

Kai kurios šalys yra gausiai apgyvendintos burtininkų, tačiau nors jos ir yra apgyvendintos gana gausiai, burtininkai vistiek jose lieka mažuma. Norėdami išspręsti su savo teisėmis susijusias problemas jie nori surengi demonstraciją. Miestie, kuriame vyks demonstracija, gyvena n žmonių, x iš jų yra burtininkai, kurie tikrai dalyvaus demonstracijoje. Likusioji miesto gyventojų dalis (n - x) nepritaria burtinkų demonstracijai ir tikrai joje nedalyvaus. Mes žinome kad miesto valdžia reaguos į demonstraciją jeigu joje dalyvaus bent y procentų žmonių. Burtininkai žinodami, kad demonstracija gali nepavykti sumanė sukurti burtininkų klonus, kurie gali fiktyviai padidinti demonstracijoje dalyvavusių burtininkų skaičių. Taigi apibendrinant galime pasakyti, kad demonstracijoje dalyvaus tik burtininkai ir jų klonai. Miesto administracija negali atskirti klonų nuo tikrų burtininkų, taigi miesto administracija skaičiuosianti miesto gyventojų dalį dalyvavusią demonstracijoje manys, kad miesto gyventojų yra nedaugiau nei n.

Užduotis

Padėkite burtininkams rasti mažiausią skaičių klonų, kuriuos reikia sukurti norint, kad demonstracija pavyktų.

Pradiniai duomenys

Pirmoje eilutėje bus trys tarpais atskirti skaičiai, n, x, y (1\\len,x,y\\le10000) - gyventojų skaičius mieste, burtininkų skaičius demonstracijoje ir procentas, kurio reikia valdžiai, kad reaguotų į demonstraciją. (y gali viršyti 100%, tai reikš, kad valdžia nori matyti daugiau žmonių demonstracijoje nei apskritai mieste gyvena žmonių).

Rezultatai

Išspauzdinkite vienintelį sveikąjį skaičių - problemos sprendimą, kiek mažiausiai klonų burtininkams reikės sukurti norint, kad demonstracijoje dalyvavusių žmonių procentas būtų didesnis arba lygus y.

Pavyzdys

Pradiniai duomenys Rezultatai
10 1 14
1