Laiko ribojimas: 1s

Atminties ribojimas: 16MB

Jei norite pateikti savo sprendimą - prisijunkite.

Ar dalo?

Skaičiaus n faktorialu (žym. n!) vadinamas skaičius n*(n-1)*…*2*1 (pvz. 5! = 5*4*3*2*1 = 120). Taip pat sakome, kad skaičius a dalo skaičių b, jei egzistuoja toks sveikasis skaičius k, kad a = kb (pvz. skaičius 24 dalo 120, nes 120 = 5*24, t.y. egzistuoja reikiamas skaičius, šiuo atveju jis lygus 5). Parašykite programą, kuri nustatytų, ar skaičius d dalija n!.

Pradiniai duomenys

Pradinių duomenų failą sudaro K (1<K\\le100) eilučių. Kiekvienoje jų įrašyta skaičių n_i ir d_i pora, atskirta tarpu (1\\len_i,d_i<2^{31}).

Rezultatai

Rezultatų failą turi sudaryti K eilučių. i-tojoje eilutėje turi būti įrašytas žodis TAIP, jei d_i dalo n_i!, ir žodis NE priešingu atveju.

Pavyzdžiai

ardalo.in ardalo.out Paaiškinimas
5 24
5 16
10000 65537
TAIP
NE
NE
24 dalina 5! (5! = 120 = 5*24)
16 nedalina 5! (= 120)
65537 nedalina 10000!