Laiko ribojimas: 2.0s

Atminties ribojimas: 64MB

Duomenų failas: balansas.in

Rezultatų failas: balansas.out

Jei norite pateikti savo sprendimą - prisijunkite.

Balansas

Jūs radote simbolių eilutę s, sudarytą iš n simbolių, kurių kiekvienas yra arba a, arba b. Kadangi esate rimtas matematikas, norite paversti šią simbolių eilutę į lygybę, kuri būtų teisinga vietoj a ir b įstačius bet kokius sveikuosius skaičius. Kad tai padarytumėte, jums reikia įterpti lygiai n-2 sudėties ženklų (+) bei vieną lygybės ženklą (=) tarp gretimų simbolių.

Nustatykite, ar tai įmanoma padaryti. Jei įmanoma - išspausdinkite atsakymą!

Pradiniai duomenys

Pirmoje eilutėje duotas vienas sveikasis skaičius n - simbolių eilutės ilgis (2\\leqn\\leq1000).

Antroje eilutėje pateikta pati simbolių eilutė s, kurios ilgis n ir ją sudaro tik raidės a arba b.

Rezultatai

Jei simbolių eilutę įmanoma paversti teisinga lygtimi, išspausdinkite tą lygtį. Jei to padaryti neįmanoma, išveskite NE.

Pavyzdžiai

Pradiniai duomenys Rezultatai
6
ababaa
a+b+a=b+a+a
5
ababa
NE