Laiko ribojimas: 1.5s

Atminties ribojimas: 4MB

Duomenų failas: dazniausias_sk.in

Rezultatų failas: dazniausias_sk.out

Jei norite pateikti savo sprendimą - prisijunkite.

Dažniausias skaičius

Jums duota nemažėjanti skaičių seka A=a_1,a_2,\\ldots,a_n (-10000\\leqa_1\\leqa_2\\leq\\ldots\\leqa_n\\leq10000). Iš šios sekos paėmus kokį nors nuoseklų intervalą a_i,a_{i+1},\\ldots,a_{j-1},a_{j}, galima išskirti pačią dažniausią reikšmę a_k.

Įvestis

Pirmoje pradinių duomenų eilutėje bus pateikti du skaičiai 1\\leqn,q\\leq10000. Sekančioje eilutėje duota seka A. Likusiose q eilučių pateiktos skaičių i ir j poros. Galiausiai, jei šis testas yra paskutinis, yra pateiktas skaičius 0. Kitu atveju įvesti sudaro dar vienas testas, kurį reikia nuskaityti taip pat kaip ir pirmąjį (vienoje įvestyje gali būti iki 100 testų).

Išvestis

Kiekvienai i ir j porai (ta tvarka, kuria šios poros pateiktos įvestyje) reikės išvesti kiek kartų kartojasi dažniausia reikšmė iš A[i:j].

Pavyzdžiai

Pradiniai duomenys Rezultatai
5 3
1 1 2 2 2
1 2
2 3
3 5
0
2
1
3