Laiko ribojimas: 1s

Atminties ribojimas: 16MB

Jei norite pateikti savo sprendimą - prisijunkite.

Didžiausias bendras daliklis

Parašykite programą, kuri rastų N skaičių didžiausiąjį bendrą daliklį, bei nustatytų, kokį didžiausią bendrą daliklį galėtų turėti šie skaičiai, jei vieną iš jų galėtume pakeisti bet kokiu pasirinktu skaičiumi.

Pradiniai duomenys

Pirmoje pradinių duomenų failo eilutėje įrašytas sveikas skaičius N (2\\leN\\le100). Sekančiose N eilučių įrašyti N sveikų teigiamų skaičių a_i (a_i<2^{31}).

Rezultatai

Pirmoje rezultatų failo eilutėje turi būti įrašytas visų pateiktų skaičių didžiausias bendras daliklis. Antroje eilutėje turi būti įrašytas didžiausias bendras daliklis, kurį galima pasiekti vieną skaičių pakeitus bet kuriuo kitu.

Pavyzdžiai

Pradiniai duomenys Rezultatai Paaiškinimas
3
24
54
16
2
8
DBD(24, 54, 16) = 2. Skaičių 54 pakeitę skaičiumi 32, gauname DBD(24, 32, 16) = 8. Tai didžiausias DBD, kokį galime gauti tokiu būdu.
4
14
21
35
28
7
7
DBD(14, 21, 35, 28) = 7. Pakeičiant tik vieną skaičių, didesnio DBD gauti neįmanoma.