Laiko ribojimas: 1s

Atminties ribojimas: 1024MB

Duomenų failas: domantas_lentele.in

Rezultatų failas: domantas_lentele.out

Jei norite pateikti savo sprendimą - prisijunkite.

3. Domantas ir lentelė

Jūs turite n eilučių bei n stulpelių lentelę. Kiekvienas lentelės elementas yra arba tuščias (žymimas '.' simboliu), arba užblokuotas (žymimas 'X' simboliu).

Du lentelės elementai yra tiesiogiai sujungti, jei jie turi bendrą krašinę.

Du lentelės elementai (r_1,c_1) (esantys eilutėje r_1 bei stulpelyje c_1) bei (r_2,c_2) yra sujungti, jei egzistuoja tokia elementų seka, kuri prasideda elementu (r_1,c_1) bei pasibaigia elementu (r_2,c_2) ir kiekvieni du iš eilės einantys sekos elementai yra tiesiogiai sujungti.

Sujungta komponentė - tai toks tuščių elementų rinkinys, jog bet kurie du rinkinio elementai yra sujungti.

Jūsų pagalbininkas Domantas sugeba tam tikroje zonoje sugriauti kliūtis. Tiksliau, jūs galite pasirinkti k*k dydžio kvadratą lentelėje ir Domantas transformuos visus jame esančius užblokuotus elementus į tuščius. Vis dėlto, Domanto pagalbos galite prašyti tik vieną kartą.

Yra įmanoma, jog Domantas nieko nepakeis, jei visi į pasirinktą kvadratą įeinantys elementai bus tušti.

Jums patinka didelės sujungtos komponentės. Jūsų uždavinys - išspausdinti didžiausios sujungtos komponentės dydį po Domanto pagalbos.

Pradiniai duomenys

Pirmoje eilutėje pateikti du sveikieji skaičiai n, k (1\\leqk\\leqn\\leq500).

Sekančiose n eilučių pateikta po n simbolių, apibūdinančių i-tąją lentelės eilutę.

Rezultatai

išspausdinkite didžiausios sujungtos komponentės dydį po Domanto pagalbos.

Pavyzdžiai

Pradiniai duomenys Rezultatai
5 2
..XXX
XX.XX
X.XXX
X...X
XXXX.
10