Laiko ribojimas: 0.5s

Atminties ribojimas: 16MB

Duomenų failas: faktorialas.in

Rezultatų failas: faktorialas.out

Jei norite pateikti savo sprendimą - prisijunkite.

Faktorialai

Skaičiaus n faktorialu yra vadinama sandauga visų natūraliųjų skaičių nuo 1 iki n. Skaičiaus n faktorialas žymimas n!. Vadinasi, n!=1\\cdotp2\\cdotp3\\cdotp\\cdots(n-1)\\cdotpn. Parašykite programą, gebančią skaičiuoti n!.

Pradiniai duomenys

Pirmoje ir vienintelėje eilutėje bus įvestas vienas natūralusis skaičius n (1\\leqn\\leq12).

Rezultatai

Išveskite vieną skaičių - skaičiaus n faktorialą.

Pavyzdžiai

Pradiniai duomenys Rezultatai
1
1
4
24
12
479001600