Laiko ribojimas: 1s

Atminties ribojimas: 64MB

Duomenų failas: filmai.in

Rezultatų failas: filmai.out

Jei norite pateikti savo sprendimą - prisijunkite.

Filmų kolekcija

Vytis turi nemenką filmų kolekciją. Visus filmus jis laiko sudėjęs į vieną didelę krūvą. Kai sumano peržiūrėti kurį nors filmą, jis suranda šį filmą krūvoje ir atsargiai jį išima, nesugriaudamas krūvos. Peržiūrėjęs filmą, jį padeda į krūvos viršų.

Kadangi filmų krūva yra labai didelė, jis turi sekti kiekvieno filmo vietą. Pakanka kiekvienam filmui žinoti, kiek filmų yra virš jo krūvoje; pagal tai galima surasti filmą. Kiekvieną filmą identifikuoja ant dėžutės užrašytas skaičius.

Parašykite programą, kuri seks kiekvieno filmo padėtį. Konkrečiau, kiekvieną kartą, kai Vytis pasiima filmą iš krūvos, programa turi rasti, kiek filmų buvo virš šio filmo.

Pradiniai duomenys

Pirmoje eilutėje yra du sveikieji skaičiai n ir m (1\\len,m\\le10^5), filmų ir peržiūrų kiekiai. Filmai yra sunumeruoti nuo 1 iki n. Pradžioje jie yra išdėstyti numerių didėjimo tvarka; filmas 1 yra krūvos viršuje.

Tolesnėse m eilutėse yra po vieną sveikąjį skaičių a_i (1\\lea_i\\len). Tai yra filmų, kuriuos Vytis nori peržiūrėti, numeriai.

Rezultatai

Turi būti m eilučių, po vieną skaičių, kuris reiškia atitinkamo filmo padėtį krūvoje.

Filmai peržiūrimi pradiniuose duomenyse nurodyta tvarka. Peržiūrėtas filmas padedamas į krūvos viršų.

Pavyzdžiai

Duomenys Rezultatai
3 3
3
1
1
2
1
0
5 3
4
4
5
3
0
4