Laiko ribojimas: 1s

Atminties ribojimas: 256MB

Duomenų failas: friends.in

Rezultatų failas: friends.out

Jei norite pateikti savo sprendimą - prisijunkite.

Trys draugai (BOI 2014)

Trys draugai žaidžia tokį žaidimą: Pirmasis draugas sugalvoja tam tikrą simbolių eilutę S. Tada ntrasis draugas sukonstruoja naują simbolių eilutę T, kuri susideda iš dviejų simbolių eilutės S kopijų. Galų gale trečiasis draugas įterpia vieną raidę simbolių eilutės T pradžioje, pabaigoje arba tarp bet urių dviejų jos simbolių, ir taip gauna naują simbolių eilutę U.

Užduotis

Duotai simbolių eilutei U atkurkite pradinę simbolių eilutę S.

Pradiniai duomenys

Pirmoje eilutėje įrašytas vienas sveikasis skaičius N – galutinės simbolių eilutės U ilgis (N\\leq2000001). Pati simbolių eilutė pateikta antroje įvesties eilutėje. Ji sudaryta iš N didžiųjų lotyniškų raidžių (A, B, C, …, Z).

Rezultatai

Jūsų programa turėtų išspausdinti pradinę simbolių eilutę S. Tačiau gali būti keletas išimčių: 1. Jeigu eilutės U neįmanoma suformuoti anksčiau aprašytu būdu, jūsų sprendimas turėtų išspausdinti tekstą NOT POSSIBLE. 2. Jeigu yra daugiau nei viena eilutė S, iš kurios galima suformuoti eilutę U, jūsų sprendimas turėtų išspausdinti tekstą NOT UNIQUE.

Pavyzdžiai

Šie trys pavyzdiniai testai nesutampa su pirmais trimis sistemos testais.

Pradiniai duomenys Rezultatai
7
ABXCABC
ABC
6
ABCDEF
NOT POSSIBLE
9
ABABABABA
NOT UNIQUE