Laiko ribojimas: 1s

Atminties ribojimas: 64MB

Jei norite pateikti savo sprendimą - prisijunkite.

Funkcijos maksimumas

Dalytė šiandien matematikos pamokoje išmoko apie funkcijas. Namų darbams ji gavo išnagrinėti funkciją f(x)=a\\cdotpx^3+b\\cdotpx^2+c\\cdotpx+d. Mergaitės užduotis - rasti šios funkcijos didžiausią reikšmę, kai jos argumentas yra sveikasis skaičius ir gali kisti intervale [L,R]. Mergaitei užduotis pasirodė pernelyg sunki, tad ji paprašė jūsų pagalbos. Padėkite Dalytei išspręsti uždavinį.

Patarimas

Rekomenduotina pasirašyti pagalbinę funkciją \\texttt{longlongf(longlonga,longlongb,longlongc,longlongd,longlongx)}, kuri suskaičiuotų funkcijos reikšmę taške x.

Pradiniai duomenys

Pirmoje eilutėje įvesti keturi sveikieji skaičiai a, b, c ir d (-10^5\\leqa,b,c,d\\leq10^5).

Antroje eilutėje įvesti du sveikieji skaičiai L ir R (-10^4\\leqL\\leqR\\leq10^4).

Rezultatai

Programa turi išvesti vieną sveikąjį skaičių - didžiausią funkcijos reikšmę, kai x kinta intervale [L,R].

Pavyzdžiai

Pradiniai duomenys Rezultatai
0 0 2 0
-10 10
20
1 2 3 4
1 1
10

Paaiškinimas

Pirmajame teste funkcija atrodo taip: f(x)=2x. Kai x gali kisti intervale [-10;10], funkcija didžiausią reikšmę įgis tada, kai x=10. Tuomet jos reikšmė bus f(10)=20, todėl atsakymas yra 20.

Antrajame teste yra vienintelė galima x reikšmė: x=1. Tad atsakymas yra 1\\cdotp1^3+2\\cdotp1^2+3\\cdotp1+4=10.