Laiko ribojimas: 1s

Atminties ribojimas: 256MB

Duomenų failas: good_sequences.in

Rezultatų failas: good_sequences.out

Jei norite pateikti savo sprendimą - prisijunkite.

Geros sekos

Mantas domisi skaičių sekomis. Jis mano, jog tik a_1, a_2, ..., a_n sveikieji skaičiai yra 'geri'. Mantas teigia, jog sveikųjų skaičių seka yra gera, jei:

  • Seka yra griežtai didėjanti. T.y. x_i<x_i+1 kiekvienam i (1\\lei\\lek-1).
  • Jokie du gretimi skaičiai nėra tarpusavyje pirminiai.
  • Visi sekos elementai yra 'geri' sveikieji skaičiai.

Jūsų užduotis: rasti ilgiausios 'geros' sveikųjų skaičių sekos ilgį.

Pradiniai duomenys

Pirmoje eilutėje duotas skaičius n - 'gerų' sveikųjų skaičių kiekis.

Antroje eilutėje duota eilė 'gerų' sveikųjų skaičių a_1, a_2, ... a_n atskirtų tarpais išrūšiuotų griežtai didėjančia tvarka.

Rezultatai

Išveskite vieną skaičių - ilgiausios 'geros' sveikųjų skaičių sekos ilgį.

Pavyzdžiai

Pradiniai duomenys Rezultatai
5
2 3 4 6 9
4
9
1 2 3 5 6 7 8 9 10
4

Ribojimai

1\\len\\le100000

1\\lea_i\\le100000