Laiko ribojimas: 3s

Atminties ribojimas: 512MB

Duomenų failas: indai.in

Rezultatų failas: indai.out

Jei norite pateikti savo sprendimą - prisijunkite.

Indai

Gerda turi n indų skysčiams. Kiekvienas indas yra cilindro formos, o pagrindo plotas yra vienas kvadratinis decimetras. Indo aukštį šio uždavinio tikslams galime laikyti begaliniu. Indai yra sunumeruoti nuo 1 iki n, ir indai i ir i+1 yra sujungi tarpusavyje siauru vamzdeliu kuris yra aukštyje h_i.

Gerda atlieka t atskirų eksperimentų. Kiekvieno eksperimento metu ji pila vandenį į indą a_i, ir sustoja kai vanduo pasiekia indą b_i. Eksperimento rezultatas - kiek litrų (kubinių decimetrų) vandens iš viso buvo įpilta į indą a_i.

Padėkite Gerdai suskaičiuoti eksperimentų rezultatus.

Pradiniai duomenys

Pirmoje eilutėje yra skaičius n - indų kiekis (2\\leqn\\leq2\\times10^5).

Antroje eilutėje yra n-1 skaičių h_i - vamzdelių aukščiai (1\\leqh_i\\leq10^9). Visi aukščiai yra skirtingi.

Trečioje eilutėje yra skaičius t - eksperimentų skaičius.

Sekančiose t eilučių yra po du skaičius a_i ir b_i - i-tojo eksperimento pradinio ir galinio indo numeriai (1\\leqa_i,b_i\\leqn,a_i\\neqb_i).

Rezultatai

Kiekvienam eksperimentui išveskite vieną skaičių - kiek litrų vandens bus pripilta to eksperimento metu.

Pavyzdžiai

Pradiniai duomenys Rezultatai Iliustracija
6
1 4 2 3 5
4
1 6
6 1
2 5
5 2
25
18
14
12