Laiko ribojimas: 1s

Atminties ribojimas: 64MB

Duomenų failas: jboi_2008_sumx.in

Rezultatų failas: jboi_2008_sumx.out

Jei norite pateikti savo sprendimą - prisijunkite.

Sumx (jboi 2008)

Duota N skirtingų teigiamų skaičių a_1,a_2,a_3,\\dots,a_N, kur 1\\leai\\le1000000\\leX.

Užduotis

Paršykite programą, kuri suskaičiuotų, kiek iš duotų skaičių galima išrinkti porų, kad jų suma būtų lygi X (a_i+a_j=X (1\\lei<j\\leN)).

Įvestis

Primoje įvesties eilutėje pateikiamas skaičius N (1\\leN\\le100000). Antroje įvesties eilutėje išvardinta visa turimų skaičių aibė. Trečioje eilutėje pateiktas skaičius X (1\\lex\\le2000000).

Išvestis

Programa turi pateikti vienintelį skaičių – skaičių porų, iš kurių galima sudaryti sumą X.

Pavyzdžiai

Pradiniai duomenys Rezultatai Paaiškinimas
9
5 12 7 10 9 1 2 3 11
13
3
Porų (12,1),(10,3) ir (2,11) suma yra 13.

Ribojimai

Pusėje (50%) testų N\\le1000.