Laiko ribojimas: 1s

Atminties ribojimas: 64MB

Jei norite pateikti savo sprendimą - prisijunkite.

Karosai (LMIO 2018/2019)

Karosas Rosas plaukioja tvenkinių sistemoje, sudarytoje iš N tvenkinių. Kai kurių iš tvenkinių yra sujungti, taigi galima perplaukti iš vieno į kitą. Tačiau juos skiria tam tikro aukščio pertvara, kurią žymėsime h_{i,j} (be abejo, h_{i,j}=h_{j,i}). Karosai gali perplaukti iš tvenkinio i į tvenkinį j tik tuomet, kai vandens lygis tvenkinyje i yra nemažesnis nei h_{i,j}.

Pavyzdžiui, yra trys tvenkiniai (N=3), pirmas ir antras tvenkiniai yra sujungti pertvara, kurios aukštis h_{1,2}=5000, o antras ir trečias - pertvara, kurios aukštis h_{2,3}=7000. Karosai galės perplaukti iš pirmo tvenkinio į antrą, jeigu vandens lygis pirmame (taigi ir antrame) tvenkinyje sieks bent 5000. Tačiau, jie galėtų perplaukti iš pirmo į trečią tvenkinį, tik jei vandens lygis sieks 7000.

Pavyzdys

Karosas Rosas yra apsistojęs 1-ame tvenkinyje, o jo draugas - tvenkinyje nr. N. Rosui rūpi, koks turi būti vandens lygis 1-ame tvenkinyje, kad jis galėtų aplankyti savo draugą.

Užduotis

Duota tvenkinių konfigūracija. Raskite, kiek mažiausiai turi būti pakeltas vandens lygis 1-ame tvenkinyje, kad iš jo būtų įmanoma pasiekti N-ąjį tvenkinį.

Pradiniai duomenys

Pirmoje eilutėje įrašyti du sveikieji skaičiai: tvenkinių skaičius N bei sujungtų tvenkinių porų skaičius M.

Toliau pateikta M eilučių, kuriose aprašytos sujungtų tvenkinių poros. Kiekvienoje iš eilučių pateikta po tris sveikuosius skaičius: i, j, h_{i,j}, kurie žymi, kad tvenkiniai i ir j yra sujungti pertvara, kurios aukštis h_{i,j}. (1\\leqi\\lej\\leqN, taip pat laikykite, jog h_{i,j}=h_{j,i}).

Rezultatai

Išveskite vienintelį sveikąjį skaičių - minimalų vandens lygį pirmajame tvenkinyje, kuris būtinas, kad iš jo būtų galima pasiekti N-ąjį tvenkinį.

Duomenys tokie, kad visuomet yra galimas kelias iš tvenkinio 1 į tvenkinį N.

Pavyzdžiai

Pradiniai duomenys Rezultatai Paaiškinimas
3 2
1 2 5000
2 3 7000
7000
Sąlygoje nagrinėtas pavyzdys
4 5
1 2 5000
1 3 2000
1 4 10000
2 4 4000
3 4 3000
3000
Jei pirmame kanale aukštis bus pakeltas iki 3000, tai Rosas galės perplaukti į 3-iąjį kanalą, o iš ten - į 4-ąjį.

Ribojimai

1\\leN\\le1000;

0\\leM\\le\\frac{N(N-1)}{2};

0\\leh_{i,j}\\leq10^9.