Laiko ribojimas: 1s

Atminties ribojimas: 64MB

Duomenų failas: keliones.in

Rezultatų failas: keliones.out

Jei norite pateikti savo sprendimą - prisijunkite.

Kelionės

Grupė studentų kasmet keliauja į įvairias egzotiškas vietas. Jie susitarė kelionės išlaidas pasidalinti po lygiai. Tačiau kiekvieną kartą, norint už kažką sumokėti, dalintis tą sumą yra nepraktiška. Todėl už kiekvieną prekę ar paslaugą sumoka kažkuris grupės narys. Po kelionės jie susiskaičiuoja, kiek išleido, ir pasidalina išlaidas taip, kad išleistos sumos skirtųsi daugiausia vienu centu.

Jums duota, kiek išleido kiekvienas studentas. Raskite kokia mažiausia suma turi pakeisti savininką, kad studentų išlaidos būtų sulygintos.

Pradiniai duomenys

Pirmoje eilutėje sveikasis skaičius N (1\\leN\\le1000) - studentų kiekis. Tolesnėse N eilučių yra po vieną skaičių - atitinkamo studento išleistą sumą litais su dviem skaitmenimis po kablelio. Nė vienas studentas neišleido daugiau nei 10000Lt.

Rezultatai

Vienintelėje eilutėje rašykite minimalią sumą, kuri turi pakeisti savininkus, kad studentų išlaidos susilygintų, dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu.

Pavyzdys

Duomenys Rezultatai
4
15.00
15.01
3.00
3.01
11.99