Laiko ribojimas: 1s

Atminties ribojimas: 256MB

Duomenų failas: kvadratas.in

Rezultatų failas: kvadratas.out

Jei norite pateikti savo sprendimą - prisijunkite.

Kvadratas

Plokštumoje yra n taškų. Jūs galite pasirinkti kvadrato formos plotą. Pasirinkto kvadrato kraštinės turi būti lygiagrečios koordinačių ašims, o kraštinės ilgis turi būti lygus d. Kiek daugiausiai taškų gali priklausyti pasirinktam kvadratui? Taškas priklauso kvadratui jei yra kvadrato viduje arba ant kvadrato krašto.

Pradiniai duomenys

Pirmoje eilutėje yra du skaičiai n ir d - taškų skaičius ir kvadrato kraštinės ilgis (1\\leqn,d\\leq10^5). Sekančiose n eilučių yra pateikta po du skaičius - i-tojo taško koordinatės (1\\leqx_i,y_i\\leq10^5). Visi duoti taškai yra skirtingi.

Rezultatai

Išveskite vieną skaičių - kiek daugiausiai taškų gali priklausyti kvadratui kurio kraštinės ilgis yra d.

Pavyzdžiai

Pradiniai duomenys Rezultatai Paaiškinimas
2 1
1 1
1 2
2
Vieno iš galimų kvadratų kampų
koordinatės yra (1, 1), (1, 2), (2, 2), (2, 1).
6 3
5 3
2 2
4 6
2 6
1 5
5 5
4
Kvadrato kampai yra (2, 3), (5, 3), (5, 6), (2, 6).