Laiko ribojimas: 1s

Atminties ribojimas: 16MB

Duomenų failas: lapeliai.in

Rezultatų failas: lapeliai.out

Jei norite pateikti savo sprendimą - prisijunkite.

Lapeliai su skaičiais

Atliekamas toks eksperimentas. Imama N sunumeruotų lapelių ir ant kiekvieno lapelio užrašomas bet kuris natūrinis skaičius nuo 1 iki 100. Užrašomi skaičiai gali kartotis. Lapeliai sumetami į urną.

Po to iš urnos atsitiktinai traukiama po tris lapelius ir kur nors atskirame popieriaus lape pasižymima: 1) visų trijų lapelių numeriai; 2) lapeliuose užrašytų natūrinių skaičių suma. Pirmasis iš tų trijų lapelių išmetamas, o antrasis ir trečiasis įdedami atgal į urną.

Šitaip kartojama tol, kol urnoje lieka tik du lapeliai. Tada suskaičiuojama ant dviejų likusių lapelių užrašytų skaičių sandauga ir suma. Lapelių numeriai neužrašomi. Tuo eksperimentas baigiamas.

Parašykite programą, kuri pagal eksperimento užrašus nustatytų, koks skaičius buvo užrašytas ant kiekvieno lapelio.

Jeigu įmanomi keli sprendiniai, raskite tą, kuriame skaičius, užrašytas ant pirmojo lapelio, yra mažiausias.

Pradiniai duomenys

Pirmoje pradinių duomenų failo eilutėje įrašytas lapelių skaičius N, 3\\leN\\le10000. Tolesnėse N-2 eilučių įrašyta po keturis skaičius.

Pirmasis skaičius yra pirmojo traukimo pirmojo lapelio (vėliau išmesto) numeris; antrasis ir trečiasis skaičiai - antrojo ir trečiojo lapelių (įmetamų atgal į urną) numeriai, o ketvirtasis skaičius - lapeliuose užrašytų skaičių suma.

Kitoje eilutėje įrašyti duomenys apie antrojo traukimo lapelius, dar kitoje - apie trečiojo ir t.t.

Paskutinėse dvejose (N-oje ir N+1-oje) bylos eilutėse įrašytos skaičių, užrašytų ant dviejų paskutiniųjų lapelių, sandauga ir suma.

Rezultatai

Į rezultatų failą turi būti įrašyta N eilučių po vieną skaičių kiekvienoje. Į pirmąją eilutę įrašykite skaičių, užrašytą ant pirmojo lapelio, į antrą - ant antrojo ir t.t.

Pavyzdžiai

Pradiniai duomenys Rezultatai Paaiškinimas
5
2 4 5 130
4 3 1  80
3 5 1 100
600
70
10
30
30
40
60
Ištraukus lapelius pirmą kartą gaunama suma 130 (30+40+60=130). Ištraukus antrą kartą gaunama suma 80 (30+40+10=80).
Ištraukus trečią kartą gaunama suma 100 (30+60+10=100).
Dviejų paskutiniųjų lapelių skaičių sandauga lygi 600 (60*10=600), o suma - 70 (60+10=70).