Laiko ribojimas: 1s

Atminties ribojimas: 16MB

Duomenų failas: lietus_jau.in

Rezultatų failas: lietus_jau.out

Jei norite pateikti savo sprendimą - prisijunkite.

Lietus

Lyja.

Gatve eina žmonės su išskleistais lietsargiais. Lietsargių skersmenys įvairūs: nuo labai didelių iki labai mažų.

Gatvėje yra M žmonių su lietsargiais ir N be lietsargių. Gatvę galime nusakyti koordinačių sistema, kurioje apibrėžtos kiekvieno žmogaus koordinatės.

Užduotis

Parašykite algoritmą, kuris suskaičiuotų, kiek žmonių sušlaps.

Šiaip jau visi neturintys lietsargių būtų šlapi. Tačiau spręsdami šį uždavinį laikykite, kad žiūrint iš viršaus, žmogus yra taškas (t. y. neturi storio), ir jis gali pakliūti po kito žmogaus išskleistu lietsargiu. Jei žmogus stovi ties lietsargio kraštu (ant apskritimo esantis taškas), laikykite, kad žmogus liks sausas.

Pastaba: atstumas tarp taškų (x1, y1) ir (x2, y2) gali būti apskaičiuojamas: sqrt(sqr(x1-x2)+sqr(y1-y2)).

Pradiniai duomenys

Pirmoje praidinių duomenų failo eilutėje įrašyti du sveikieji skaičiai: M ir N (1 <= M, N <= 100) - žmonių su lietsargiais ir be jų skaičiai.

Tolesnėse M eilučių pateikta M trejetų: mx, my, mr - žmonių su lietsargiais koordinatės (0 <= mx, my <= 30, mx, my - realieji skaičiai) ir jų lietsargių spinduliai (0,1 <= mr <= 2, mr - realusis skaičius).

Likusiose N eilučių pateikta N porų: nx ir ny - žmonių be lietsargių koordinatės (0 <= nx, ny <= 30, nx, ny - realieji skaičiai).

Pradiniuose duomenyse pateikiami fiksuoto kablelio skaičiai su ne daugiau kaip dviem skaitmenimis po kablelio.

Rezultatai

Rezultatą - sušlapusių žmonių skaičių - programa turi išvesti į pirmą ir vienintelę rezultatų failo eilutę.

Pavyzdys

Pradiniai duomenys Rezultatai
4 7
2 2 0.67
2.65 3.38 0.8
3.76 1.02 0.88
4 3 0.63
2 5
2 4
2.31 3.44
2.35 1.87
2.4 3.06
3.15 1.81
3.43 2.94
3