Laiko ribojimas: 1s

Atminties ribojimas: 64MB

Duomenų failas: lmio_1994_3e2_sritys.in

Rezultatų failas: lmio_1994_3e2_sritys.out

Jei norite pateikti savo sprendimą - prisijunkite.

Susijusios sritys

Duotas m\\timesn langelių dydžio popieriaus lapas, kuriame raidėmis J ir B sužymėti juodi ir balti langeliai.

Vientisa sritimi vadinsime tokią, kuri sudaryta iš vienos spalvos langelių, besiliečiančių vienas su kitu vertikaliomis arba horizontaliomis kraštinėmis.

Užduotis

Parašykite programą, kuri rastų, kiek langelių sudaro didžiausią vientisą juodą ir didžiausią vientisą baltą sritis atskirai, bei tų sričių padėtį (bet kurio vieno jų langelio koordinates).

Pradiniai duomenys

Pirmojoje eilutėje įrašyti skaičiai m ir n. Tolesnėse m eilučių yra po n raidžių (J ar B).

Rezultatai

Turi būti spausdinami du pranešimai:

  • tekstas JUODOJI SRITIS:, ją sudarančių langelių skaičius ir kurio nors vieno langelio koordinatės (du skaičiai);
  • tekstas BALTOJI SRITIS:, ją sudarančių langelių skaičius ir kurio nors langelio koordinatės (du skaičiai);

Jei kurią nors sritį sudaro tik vienos spalvos langeliai vietoje stritį nusakančių skaičių rašomą NERASTA.

Langeliai numeruojami iš kairės į dešinę nuo 1 iki n ir iš viršaus į apačią nuo 1 iki m.

Pavyzdžiai

Pradiniai duomenys Rezultatai
3 4
JJBB
BJBJ
JJBJ
JUODOJI SRITIS: 5 1 1
BALTOJI SRITIS: 4 1 3
3 4 
JJJJ 
JJJJ 
JJJJ
JUODOJI SRITIS: 12 1 1
BALTOJI SRITIS: NERAST

Ribojimai

1\\leqm,n\\leq50