Laiko ribojimas: 1.0s

Atminties ribojimas: 128MB

Duomenų failas: lmio_2001_vadas_jau.in

Rezultatų failas: lmio_2001_vadas_jau.out

Jei norite pateikti savo sprendimą - prisijunkite.

Kas vadas? (LMIO 2001)

n vaikų stovi ratu. Vienas žaidžiančiųjų pasako skaičių k. Norėdami išsirinkti žaidimo vadą, vaikai skaičiuoja šitaip:

pirmi (k-1) vaikai lieka stovėti, k–asis išeina iš rato, tolesni (k-1) vaikų lieka rate, o k–asis vėl iškrenta ir t.t. Vaikui išėjus ratas susiglaudžia. Skaičiuojama tik pagal laikrodžio rodyklę ir tol, kol lieka vienas vaikas – vadas.

Užduotis

Parašykite programą, kuri nustatytų kas taps vadu, t.y. rastų to vaiko numerį n vaikų rate. Laikoma, kad vaikai sunumeruoti pagal laikrodžio rodyklę

Pradiniai duomenys

Pirmoje ir vienintelėje eilutėje įvesti du sveikieji skaičiai n ir k (1\\len\\le50, 2\\lek<n).

Rezultatai

Programa turi išvesti vieną sveikąjį skaičių - vadu tapsiančio vaiko numerį.

Pavyzdžiai

Pradiniai duomenys Rezultatai
6 2
5

Paaiškinimas

Paveiksle parodyta kokia tvarka iškris vaikai. Pirmiausia iškritęs vaikas pažymėtas raide a, antras iškritęs – raide b ir t.t.

Pavyzdys