Laiko ribojimas: 1.0s

Atminties ribojimas: 128MB

Duomenų failas: lmio_2002_romeniski_jau.in

Rezultatų failas: lmio_2002_romeniski_jau.out

Jei norite pateikti savo sprendimą - prisijunkite.

Romėniški skaitmenys (LMIO 2002)

Romėniškiems skaitmenims rašyti vartojamos lotyniškosios raidės I, V, X, L, C, D, M, reiškiančios atitinkamai skaičius 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000.

Romėniškojo skaičiaus reikšmė nustatoma taip: jei didesnis skaitmuo yra prieš mažesnį arba du skaitmenys yra vienodi, tai jie sudedami, o jei mažesnis yra prieš didesnį, tai mažesnis atimamas iš didesnio. Pavyzdžiui,

MCXLIV=1000+100+50-10+5-1=1144.

Šių taisyklių nepakanka norint sužinoti, kaip formuojamas romėniškas skaičius, tačiau jomis remdamiesi galime romėnišką skaičių vienareikšmiškai užrašyti arabiškais skaitmenimis. Pridursime, kad pats didžiausias romėniškas skaičius yra MMMCMXCIX (3999).

Užduotis

Sudarykite programą, kuri duotą romėnišką skaičių parašytų arabiškais skaitmenimis.

Pradiniai duomenys

Pirmoje ir vienintelėje eilutėje įvestas skaičius, užrašytas romėniškais skaitmenimis.

Rezultatai

Programa turi išspausdinti vieną sveikąjį skaičių - įvestą romėnišką skaičių, užrašytą arabiškais skaitmenimis.

Pavyzdžiai

Pradiniai duomenys Rezultatai
MCXLIV
1144