Laiko ribojimas: 1.0s

Atminties ribojimas: 128MB

Duomenų failas: lmio_2002_trizenkliai_jau.in

Rezultatų failas: lmio_2002_trizenkliai_jau.out

Jei norite pateikti savo sprendimą - prisijunkite.

Triženkliai skaičiai (LMIO 2002)

Duota skaitmenų seka. Jos pabaigoje yra minus vienetas. Jis nepriklauso sekai (tai juk nėra skaitmuo), tik žymi jos pabaigą. Seka turi ne mažiau kaip tris narius.

Užduotis

Parašykite programą, kuri suskaičiuotų, kiek skirtingų triženklių skaičių galima sudaryti iš jos imant po 3 greta esančius skaitmenis. Skaitmenys vietomis nekeičiami, pirmasis triženklio skaičiaus skaitmuo negali būti lygus 0.

Pradiniai duomenys

Pirmoje ir vienintelėje eilutėje įvesta sveikųjų skaičių seka, kurios pabaigoje yra skaičius -1. Kiekvienas kitas skaičius yra tarp 0 ir 9.

Rezultatai

Programa turi išvesti vieną sveikąjį skaičių - skirtingų triženklių skaičių kiekį.

Pavyzdžiai

Pradiniai duomenys Rezultatai Paaiškinimas
2 4 5 5 4 5 5 2 -1
5
Galima sudaryti penkis skirtingus triženklius skaičius (245, 455, 554, 545, 552).