Laiko ribojimas: 1.0s

Atminties ribojimas: 16MB

Duomenų failas: lmio_2014_spejimas_jau.in

Rezultatų failas: lmio_2014_spejimas_jau.out

Jei norite pateikti savo sprendimą - prisijunkite.

Spėjimas (LMIO 2014)

Daumilas ir Linas eksperimentuoja su skaičiais: Daumilas sugalvoja du skirtingus natūraliuosius skaičius, juos sudeda, o paskui abiejų skaičių skaitmenis surikiuoja nuo didžiausio iki mažiausio. Tuomet pasako Linui naujai gautus skaičius (kurių skaitmenys surikiuoti) bei pradinių skaičių sumą.

Pavyzdžiui, Daumilas sugalvojo skaičius 214 ir 15. Linui jis pasakys skaičius 421 ir 51 bei pradinių skaičių sumą 229.

Linas bando atspėti, kokie tai galėjo būti skaičiai, tačiau jam sunkiai sekasi.

Užduotis

Parašykite programą, kuri atspėtų Daumilo sugalvotus skaičius.

Pradiniai duomenys

Pirmoje eilutėje įrašyti trys skaičiai R_1, R_2, bei S. Tai skaičiai, gauti surikiavus pradinių skaičių skaitmenis, bei pradinių skaičių suma. Duomenys tokie, kad sprendinys visuomet egzistuoja.

Rezultatai

Rezultatą sudaro du skaičiai: K_1, K_2 - pradiniai Daumilo sugalvotieji skaičiai. Jei gali būti keli sprendiniai, išveskite tą, kuriame pirmasis skaičius yra mažiausias. Sugalvotieji skaičiai negali prasidėti 0.

Pavyzdžiai

Pradiniai duomenys Rezultatai
421 51 229
214 15

Ribojimai

1\\leqR_1,R_2\\leq999.