Laiko ribojimas: 1.0s

Atminties ribojimas: 128MB

Duomenų failas: lmio_2016_sniegas_jau.in

Rezultatų failas: lmio_2016_sniegas_jau.out

Jei norite pateikti savo sprendimą - prisijunkite.

Sniegas (LMIO 2016)

Sniegas

Naktį daug snigo, todėl Jonas su draugais nusprendė pažaisti sniego mūšį. Kiekvienas užėmė tam tikrą poziciją ir mūšis tuoj prasidės.

Mūšio lauką aprašo N sveikųjų skaičių v_i, kurie žymi sniego pusnių aukščius. Kuo v_i yra didesnis, tuo i-oji pusnis yra aukštesnė.

Metęs sniego gniūžtę iš pozicijos A, Jonas gali pataikyti į draugą, esantį pozicijoje B, jeigu tarp jo ir draugo nėra pusnių, aukštesnių už min(v_A,v_B).

Žemiau pateiktame pavyzdyje Jonas (pozicija 5, aukštis 5) gali pataikyti į Mantą (pozicija 2, aukštis 4), bet negali pataikyti į Astą (pozicija 7, aukštis 2).

Pavyzdys

Užduotis

Žinodami, kaip atrodo sniego mūšio laukas, kur yra Jono bei jo draugų pozicijos, apskaičiuokite, į kelis draugus Jonas gali pataikyti mesdamas sniego gniūžtes.

Pradiniai duomenys

Pirmoje eilutėje pateikti trys sveikieji skaičiai: mūšio lauko dydis N, Jono draugų skaičius M (neskaičiuojant Jono) ir Jono pozicija A.

Antroje eilutėje yra N sveikųjų skaičių v_i, nusakančių atitinkamų pusnių aukščius.

Trečioje eilutėje yra M skirtingų sveikųjų skaičių B_i, nusakančių Jono draugų pozicijas didėjimo tvarka.

Rezultatai

Išveskite vieną skaičių - į kelis draugus Jonas gali pataikyti mesdamas sniego gniūžtes.

Pavyzdžiai

Pradiniai duomenys Rezultatai Paaiškinimas
7 2 5
1 4 3 2 5 3 2
2 7
1
Testas atitinka iliustraciją
5 4 1
3 3 3 3 3
2 3 4 5
4
Visi draugai yra tame pačiame aukštyje, todėl Jonas gali pataikyti į juos visus.

Ribojimai

1\\leqN,M,v_i\\leq20\\000, 1\\leqA,B_i\\leqN.