Laiko ribojimas: 1s

Atminties ribojimas: 64MB

Duomenų failas: lygtis.in

Rezultatų failas: lygtis.out

Jei norite pateikti savo sprendimą - prisijunkite.

Lygtis

Jums reikia išspręsti f(x)=0 pavidalo lygtį, kur f(x) yra parašyta postfix notacijoje. f(x) išraiškoje yra skaičių, operacijų +, -, *, /, ir ne daugiau kaip vienas x.

Pavyzdžiui, f(x) lygčiai (4x+2)/2=0 yra parašytas taip:

4 X * 2 + 2 /

Pradiniai duomenys

Pateikiama viena eilutė su ne daugiau nei 30 objektų, atskirtų tarpais. Objektas yra vienas iš šių:

  • skaitmuo nuo 0 iki 9;
  • veiksmas +, -, * arba /;
  • didžioji X raidė, reiškianti kintamąjį x.

Duota eilutė yra taisyklinga f(x) išraiška postfix notacijoje. Objektas X pasitaiko ne daugiau nei vieną kartą. Nėra dalybos iš konstantos 0, t.y., egzistuoja x reikšmė, su kuria galima apskaičiuoti išraiškos reikšmę be dalybos iš 0.

Rezultatai

Rašykite vieną iš šių variantų:

  • X = p/q, jei lygtis f(x)=0 turi vieną sprendinį, kurį galima išreikšti paprasta trupmena p/q, kur p ir q yra tarpusavyje pirminiai ir q yra teigiamas.
  • NONE, jei lygtis f(x)=0 sprendinių neturi.
  • MULTIPLE, jei lygtis f(x)=0 turi daugiau nei vieną sprendinį.

Pavyzdžiai

Duomenys Rezultatai
4 X * 2 + 2 /
X = -1/2
2 2 *
NONE
0 2 X / *
MULTIPLE