Laiko ribojimas: 2s

Atminties ribojimas: 256MB

Jei norite pateikti savo sprendimą - prisijunkite.

Maksimumai

Jums duota skaičių aibė S sudaryta iš teigiamų skaičių ir dviejų tipų užklausos:

  1. Pridėti teigiamą skaičių į aibę S. Naujas skaičius bus nemažesnis nei bet kuris skaičius esantis aibėje.

  2. Surasti tokį aibės S poaibį s, kad maksimaliReiksme(s)-vidurkis(s) būtų maksimalus. Šiai užklausai išveskite maksimaliReiksme(s)-vidurkis(s) maksimalų rezultatą.

Pačioje pradžioje aibė S yra tuščia.

Pradiniai duomenys

Pirmoje eilutėje duotas skaičius q(1\\leqq\\leq5*10^5) - užklausų skaičius.

Kitose q eilučių duota po vieną užklausą. 1 tipo užklausoms duoti du skaičiai 1 ir x (1\\leqx\\leq10^9) - skaičius, kurį reikia pridėti į seką S. 2 tipo užklausoms duotas vienas skaičius 2.

Garantuojama, jog pirma užklausa bus pridėti skaičių į seką.

Rezultatai

Kiekvienai antro tipo užklausai išveskite vieną skaičių - užklausos rezultatą.

Rezultatas laikomas teisingu, jei nuo tikrojo atsakymo skiriasi ne daugiau nei 10^{-6}.

Pavyzdys

Duomenys Rezultatai
6
1 3
2
1 4
2
1 8
2
0.0000000000
0.5000000000
3.0000000000