Laiko ribojimas: 2s

Atminties ribojimas: 256MB

Jei norite pateikti savo sprendimą - prisijunkite.

Masyvo Užklausos 2

Jums duotas n skaičių masyvas ir m užklausų. Užklausą sudaro skaičių pora (i,j).

Tarkime, jog K_s, tai skaičiaus s pasikartojimų skaičius masyvo intervale nuo i iki j. Pažymėkime intervalo galią kaip sumą sandaugų K_s*K_s*s kiekvienam skaičiui s.

Kiekvienai užklausai reikia atsakyti intervalo nuo i iki j (n_i,n_{i+1},...,n_j) galią.

Pradiniai duomenys

Pirmoje eilutėje duoti du skaičiai n,m - masyvo dydis bei užklausų skaičius.

Antroje eilutėje duota n skaičių a_i (1\\leqa_i\\leq10^6) - masyvo elementai.

Sekančiose m eilučių duota po 2 skaičius (i,j) (1\\leqi\\leqj\\leqn) - i-toji užklausa.

Rezultatai

Kiekvienai užklausai išveskite po vieną skaičių - užklausos intervalo galią.

Pavyzdžiai

Pradiniai duomenys Rezultatai Paaiškinimas
8 3
1 1 2 2 1 3 1 1
2 7
1 6
2 7
20
20
20 
[2 7] -> K_1=3,K_2=2,K_3=1, taigi galia lygi 3^2*1+2^2*2+1^2*3=20