Laiko ribojimas: 0s

Atminties ribojimas: 0MB

Duomenų failas: matematines_linksmybes_jau.in

Rezultatų failas: matematines_linksmybes_jau.out

Jei norite pateikti savo sprendimą - prisijunkite.

Matematinės linksmybės

Atsakymus su sprendimais/samprotavimais pateikite elektoriniu paštu.

  1. Šienpjoviai turėjo nupjauti dvi pievas, po pusiaudienio jie pasiskirstė: pusė pasiliko pirmojoje ir iki vakaro ją nupjovė, o kita pusė nuėjo pjauti antrosios pievos, kurios plotas du kartus mažesnis už pirmosios. Kiek buvo šienpjovių, jeigu likusią pievos dalį per visą kitą dieną nupjovė vienas šienpjovys?

  2. Prancūzų matematikas Eduardas Liuka vienoje matematikų konferencijoje pateikė tokį matematinį uždavinį: "Tarkime, kad kasdien iš Havro į Niujorką ir iš Niujorko į Havrą išplaukia po garlaivį. Kelionė trunka lygiai 7 paras. Pasiekęs kelionės tikslą garlaivis iškart apsigręžia ir plaukia atgal. Kiek šios linijos laivų aš sutiksiu kelyje, jei šiandien per pietus išplauksiu iš Havro į Niujorką". Nepamirškite to, kad autorius klausia kiek laivų bus sutikta kelyje, ne uoste.

  3. 16 bloknotų kainuoja tiek rublių, kiek bloknotų galima nupirkti už vieną rublį. Kiek kainuoja vienas bloknotas?

  4. Svečias vyresniajam broliui davė pusę atsineštų saldainių ir dar pusę saldainio, o jaunesniajam broliui - pusę likusių saldainių ir dar pusę saldainio. Kiek saldainių gavo vyresnysis brolis, jei žinoma, kad vienam ir kitam broliui teko sveikas skaičius saldainių, iš jų jaunėliui - 4 saldainiai?