Laiko ribojimas: 1s

Atminties ribojimas: 64MB

Duomenų failas: mean.in

Rezultatų failas: mean.out

Jei norite pateikti savo sprendimą - prisijunkite.

Vidurkių seka

Nagrinėkime nemažėjačią seką s_1,\\dots,s_{n+1} (s_i\\les_{i+1} kiekvienam i, 1\\lei\\len). Šios sekos vidurkių seka vadinama seka m_1,\\dots,m_n, apibrėžta tokiu būdu: m_i=(s_i+s_{i+1})/2 kiekvienam i, 1\\lei\\len. Pavyzdžiui, sekos 1, 2, 2, 4 vidurkių seka lygi 1.5, 2, 3. Vidurkių sekos elementai gali būti trupmenos, tačiau šiame uždavinyje nagrinėjamos tik tokios vidurkių sekos, kurias sudaro sveikieji skaičiai.

Duota nemažėjanti vidurkių seka iš n sveikųjų skaičių: m_1,\\dots,m_n. Reikia suskaičiuoti, kiek gali būti nemažėjančių sekų s_1,\\dots,s_{n+1} (sudarytų iš n+1 sveikųjų skaičių), kurių vidurkių sekos lygios duotajai m_1,\\dots,m_n.

Pradiniai duomenys

Pirmoje eilutėje įrašytas vienas sveikasis skaičius n (2\\len\\le5~000~000). Tolesnėse n eilučių įrašyta seka m_1,\\dots,m_n. (i+1)-oje eilutėje įrašytas vienas sveikasis skaičius m_i (0\\lem_i\\le10^9).

Rezultatai

Programa turi išvesti vieną sveikąjį skaičių – kiek rasta nemažėjančių sekų, kurių vidurkių sekos lygios duotajai.

Pavyzdys

Duomenys Rezultatai
3
2
5
9
4