Laiko ribojimas: 1s

Atminties ribojimas: 64MB

Duomenų failas: mediana.in

Rezultatų failas: mediana.out

Jei norite pateikti savo sprendimą - prisijunkite.

Mediana

Mediana - tai skaičius, dalinantis variacinės eilutės reikšmes į dvi lygias dalis. Tarkime turime sąrašą iš N skaičių. Šio sąrašo mediana randama taip:

  1. Sudaroma sąrašo variacinė eilutė (t.y. sąrašas išrikiuojamas didėjimo tvarka)
  2. Jei sąrašo elementų skaičius nelyginis, tai jo mediana vadinama variacinės eilutės viduryje esanti reikšmė.
  3. Jei sąrašo elementų skaičius lyginis, tai jo mediana vadinamas dviejų variacinės eilutės viduryje esančių skaičių vidurkis.
Parašykite programą, kuri rastų skaičių sąrašo medianą.

Pradiniai duomenys

Pirmoje eilutėje įvestas vienas sveikasis skaičius N - skaičių sąrašo ilgis.

Antroje eilutėje įvesta N tarpais atskirtų sveikųjų skaičių a_i - pats skaičių sąrašas (-1000\\leqa_i\\leq1000).

Rezultatai

Programa turi išvesti vieną skaičių - duoto skaičių sąrašo medianos reikšmę vieno ženklo po kablelio tikslumu.

Pavyzdžiai

Pradiniai duomenys Rezultatai Paaiškinimas
3
1 3 2
2.0
Variacinė eilutė: 1,2,3. Jos vidurinis elementas - 2.
4
1 4 2 3
2.5
Variacinė eilutė: 1,2,3,4. Jos du viduriniai skaičiai: 2 ir 3. Mediana: \\frac{2+3}{2}=2.5
1
10
10.0
2
10 6
8.0