Laiko ribojimas: 1s

Atminties ribojimas: 256MB

Duomenų failas: meetup.in

Rezultatų failas: meetup.out

Jei norite pateikti savo sprendimą - prisijunkite.

Susitikimas

n žmonių sunumetuotų 1,2,...,n, stovi x ašyje. i-tasis žmogus stovi koordinatėje x_i (matuojame metrais) ir jo didžiausias ėjimo greitis yra v_i (metrais per sekundę), 1\\leqi\\leqn. Kiekvienas žmogus gali judėti kairėn arba dešinėn. Kiek mažiausiai laiko užtruks visiems atvykti į tą pačią vietą? Vietos koordinatė neprivalo būti sveikoji.

Pradiniai duomenys

Pirmoje eilutėje yra žmonių skaičius n (2\\leqn\\leq100000). Antroje eilutėje žmonių stovėjimo pozicijos x_1,x_2,...,x_n (1\\leqx_i\\leq10^9, x_i sveikieji), matuojamos metrais. Trečioje eilutėje yra žmonių judėjimo greičiai v_1,v_2,...,v_n (1\\leqv_i\\leq10^9, v_i sveikieji), matuojami metrais per sekundę.

Rezultatai

Išveskite, kiek mažiausiai laiko užtruks, visiems atvykti į tą pačią vietą (sekundėmis).

Atsakymas laikomas teisingu, jei absoliuti arba santykinė paklaida yra ne didesnė už 10^{-6}. Formaliai, jei jūsų astakymas yra a ir tikslus atsakymas yra b, jūsų atsakymas laikomas teisingu, jei \\frac{|a-b|}{max(1,b)}\\leq10^{-6}.

Pavyzdys

Duomenys Rezultatai
3
1 7 4 
7 4 9 
0.5454545
4
9 11 4 4 
1 11 5 11 
0.8333333