Laiko ribojimas: 1s

Atminties ribojimas: 16MB

Jei norite pateikti savo sprendimą - prisijunkite.

Meistras

Butus remontuojantis meistras kitam mėnesiui gavo didelį užsakymą ir viską suskirstė į N atskirų darbų. Tačiau kai kurie darbai tarpusavyje priklausomi. T.y. konkretų darbą galima vykdyti tik tada, kai atlikti vienas ar keli kiti darbai. Pavyzdžiui, sienas dažyti galima tik tada, kai jos nuglaistytos ir nugruntuotos.

meistras

Jei darbą a būtina atlikti prieš pradedant vykdyti darbą b, tai sakysime, kad darbai a ir b sudaro priklausomą porą.

Darbų rinkinys yra korektiškas, t.y. jame nėra tokios priklausomų darbų porų grandinės, kuri sudarytų ciklą.

Žinomas darbų skaičius ir priklausomų darbų poros. Parašykite programą, kuri nustatytų, kokia tvarka reikia atlikti tuos darbus. Darbų eiliškumas turi būti toks, kad darbas a būtinai būtų atliktas prieš darbą b, jei tik a ir b sudaro priklausomą porą.

Jei galimi keli sprendiniai, reikia pateikti bet kurį.

Pradiniai duomenys

Pirmoje pradinių duomenų failo eilutėje įrašyti du sveikieji skaičiai N ir P. Čia N - darbų skaičius (1\\leN\\le1000), P - priklausomų porų kiekis. Laikoma, kad darbai sunumeruoti nuo 1 iki N.

Likusiose P eilučių įrašyta po du sveikuosius skaičius a ir b (1\\lea,b\\leN). Šie skaičiai reiškia, kad darbai a ir b sudaro priklausomą porą, t.y. kad darbą b galima pradėti tik tada, kai darbas a jau yra atliktas.

Ta pati pora pradiniuose duomenyse sutinkama tik vieną kartą.

Rezultatai

Rezultatai - N sveikųjų skaičių (darbų numeriai išdėstyti ta tvarka, kuria juos reikėtų atlikti) įrašomi į rezultatų failą po vieną skaičių į eilutę.

Pavyzdžiai

Pradiniai duomenys Rezultatai Kiti galimi sprendiniai
4 4
4 2
3 1
4 3
4 1
4
3
2
1
4
2
3
1
4
3
1
2