Laiko ribojimas: 1s

Atminties ribojimas: 16MB

Jei norite pateikti savo sprendimą - prisijunkite.

Naftos telkiniai

GTK yra geologiniais tyrimai užsiimanti kompanija, atsakinga už požeminių naftos telkinių paiešką. GTK paprastai dirba su dideliu stačiakampio formos žemės plotu, kurį padalina į mažesnius vienodo dydžio kvadratinius plotelius. Kiekvienas šis plotelis vėliau analizuojamas atskirai ir panaudojus pažangią techniką nustatoma, ar jame yra naftos.

Plotelis, kuriame yra naftos, GTK įprastas vadinti kišene. Jei dvi "kišenės" yra gretimos, tai jos yra dalis to paties naftos telkinio. Naftos telkiniai gali būti gana dideli ir apimti daugybę "kišenių". Jūsų užduotis - nustatyti, kiek skirtingų naftos telkinių yra tiriamame žemės plote.

Pradiniai duomenys

Pradinių duomenų faile tiriamo žemės ploto žemėlapis pateikiamas simbolių lentele. Pirmoje eilutėje įrašyti du sveikieji skaičiai m ir n, žymintys šios lentelės, atitinkamai, eilučių ir stulpelių skaičių. Toliau seka m eilučių po n simbolių. Kiekvienas simbolis žymi žemės plotelį: simbolis '*' žymi naftos nebuvimą, o '@' - "kišenę". Galioja apribojimas: 1\\lem, n\\le100.

Rezultatai

Į rezultatų failą programa turi išvesti vienintelį skaičių - skirtingų naftos telkinių tiriamame žemės plote skaičių. Dvi skirtingos "kišenės" yra to paties telkinio dalis jei jos gretimos horizontaliai, vertikaliai arba įstrižai.

Pavyzdžiai

Pradiniai duomenys Rezultatai
1 1
*
0
3 5
*@*@*
**@**
*@*@*
1
1 8
@@****@*
2
5 5
****@
*@@*@
*@**@
@@@*@
@@**@
2