Laiko ribojimas: 1s

Atminties ribojimas: 1024MB

Duomenų failas: nindze.in

Rezultatų failas: nindze.out

Jei norite pateikti savo sprendimą - prisijunkite.

1. Domantas ir žaidimas

Domantas žaidžia kompiuterinį žaidimą apie nindzes. Dabartiniame lygyje nindzė turi išlipti iš gilaus kanjono.

Žaidimo lygis susideda iš dviejų vertikaliai paralelių n metrų aukščio sienų. Įsivaizduokime, jog padaliname šias sienas į 1 metro pločio sritis ir sunumeruojame sritis nuo 1 iki n. Kai kurios sritys yra saugios ir nindzė gali jomis lipti, o kai kurios yra spygliuotos ir pavojingos. Nindzė į pavojingas sritis patekti negali.

Iš pradžių nindzė yra apatinėje kairiosios sienos dalyje. Per vieną sekundę jis gali atlikti vieną iš šių veiksmų:

  1. Užlipti į vienu metru aukščiau esančią sienos sritį.
  2. Nulipti į vienu metru žemiau esančią sienos sritį.
  3. Užšokti ant priešingos sienos. Šokdamas nindzė taipogi pakyla per k metrų. Tai yra, jei prieš šuolį nindzė yra vienos sienos srityje x, tai po šuolio jis atsidurs kitos sienos srityje x+k.

Jei kažkuriuo momentu nindzė pakyla į aukštį didesnį nei n, jis išlipa iš kanjono ir laimi žaidimą.

Kiekvieną sekundę kanjonas yra užliejamas ir vandens lygis pakyla vieną metrą. Iš pradžių vandens lygis yra 0 metrų. Nindzė negali būti vandens užlietoje srityje. Galime daryti prielaidą, jog nindzė ir vanduo daro ėjimus paeiliui - pirmiausia nindzė padaro ėjimą, tada vandens lygis pakyla vienu metru.

Lygis skaitomas laimėtu jei nindzei pavyksta išlipti iš kanjono.

Po kelių nesėkmingų bandymų pereiti lygį Domantas abejoja, ar lygį pereiti įmanoma. Padėkite jam atsakydami į šį klausimą.

Pradiniai duomenys

Pirmoje eilutėje pateikti du sveikieji skaičiai n, k (1\\leqn,k\\leq10^5) - kanjono aukštis bei nindzės šuolio aukštis.

Sekančioje eilutėje aprašyta kairioji siena - n simbolių eilutė. i-tasis eilutės simbolis apibūdina i-tąją sienos sritį: simbolis "X" reiškia, jog sritis yra pavojinga, o simbolis "-" reiškia, jog sritis saugi.

Trečioje eilutėje tokiu pačiu formatu apibūdinama dešinioji siena.

Garantuojama, jog pirma kairiosios sienos sritis yra saugi.

Rezultatai

išspausdinkite "YES", jei lygį pereiti įmanoma, kitu atveju išspausdinkite "NO".

Pavyzdžiai

Pradiniai duomenys Rezultatai
7 3
---X--X
-X--XX-
YES
6 2
--X-X-
X--XX-
NO