Laiko ribojimas: 1s

Atminties ribojimas: 64MB

Duomenų failas: nuliai.in

Rezultatų failas: nuliai.out

Jei norite pateikti savo sprendimą - prisijunkite.

Funkcijos nuliai

Baitlandijos universiteto programavimo studentai prirašo įvairaus keisto kodo. Jums duotas vienos programos kodas:

function f(n,k):
  if k == 0: return 1
  result = 0
  for i from 1 to n - k + 1, inclusive:
    result += f(n - i, k - 1)
  return result

function calculate(n, k):
  result = 0
  result += f(n, k - 1) - f(n, k)
  result += f(n, k + 1) - f(n, k)
  return result

Reikia skaičių tokių porų (n,k) (A\\leqk<n\\leqB), kurioms calculate(n, k) grąžina nulį.

Įvestis

Pirmoje eilutėje bus pateiktas skaičius t (1\\leqt\\leq2017) - testų skaičius.

Kitose t eilučių bus pateikta po du skaičius - A ir B (2\\leqA<B\\leq10^{18}).

Išvestis

Kiekvienam testui, išveskite porų skaičių moduliu 1\\,000\\,002\\,017.

Pavyzdžiai

Pradiniai duomenys Rezultatai
3
2 10
10 40
50 55
2
3
0