Laiko ribojimas: 0.5s

Atminties ribojimas: 16MB

Jei norite pateikti savo sprendimą - prisijunkite.

Obuolių dėžė

Dėdė Aloyzas mėgsta darbuotis su medžiu. Šiandien jis nusprendė pasigaminti gražią medinę dėžę, kurioje galės laikyti sode surinktus obuolius. Aloyzas apsižiūrėjo savo turimas lentas ir nustatė, kad didžiausia dėžė, kurią jis galės pagaminti, bus a milimetrų ilgio, b milimetrų ilgio pločio ir c milimetrų aukščio. Dėdei iškilo du klausimai:

  1. Kiek obuolių tilps į jo dėžę?
  2. Kiek skardinių dažų jam prireiks, kad galėtų nudažyti dėžės išorę?
Aloyzas, remdamasis savo ilga patirtimi, žino, kad vienas obuolys dėžėje vidutiniškai užima v kubinių milimetrų tūrio, o su viena skardine dažų galima nudažyti s kvadratinių milimetrų ploto. Remdamiesi turima informacija, padėkite dėdei atsakyti į jo turimus klausimus.

Pradiniai duomenys

Pirmoje eilutėje įvesti trys tarpais atskirti natūralieji skaičiai a, b ir c - dėžės matmenys (1\\leqa,b,c\\leq10^5). Antroje eilutėje įvesti du tarpu atskirti natūralieji skaičiai v ir s - vidutinis vieno obuolio tūris ir plotas, kurį galima padengti viena skardine dažų (1\\leqv,s\\leq10^3).

Rezultatai

Pirmoje ir vienintelėje eilutėje programa turi išvesti du natūraliuosius skaičius N ir M - kiek daugiausiai obuolių galima sutalpinti į dėžę ir kiek mažiausiai skardinių dažų reikės, norint nudažyti dėžės išorę (Pastaba: dėžė turi ir dangtį, todėl dažyti reikės šešias sienas).

Pavyzdžiai

Pradiniai duomenys Rezultatai
100 200 300
1001 509
5994 433
100 200 300
1000 500
6000 440

Paaiškinimas

Pirmajame pavyzdyje dėžės tūris bus V=a\\cdotpb\\cdotpc=(100mm)\\cdotp(200mm)\\cdotp(300mm)=6000000mm^3, o paviršiaus plotas S=2\\cdotp(ab+ac+bc)= 2\\cdotp((100mm)\\cdotp(200mm)+(100mm)\\cdotp(300mm)+(200mm)\\cdotp(300mm)) =220000mm^2.

Kadangi vienas obuolys užima v=1001mm^3 tūrį, tai dėžėje tilptų \\frac{V}{v}=\\frac{6000000mm^3}{1001mm^3}\\approx5994,00599. Dalies obuolio sutalpinti negalime, tad N=5994.

Toliau rasime reikalingą dažų skardinių kiekį. Žinome, kad su viena skardine dažų galime nudažyti s=509mm^2 plotą. Vadinasi, visai dėžei nudažyti mums reikės \\frac{S}{s}=\\frac{220000mm^2}{509mm^2}\\approx432.22 skardinių dažų. Kadangi 432 skardinių neužteks, tai M=433.