Laiko ribojimas: 0.5s

Atminties ribojimas: 16MB

Duomenų failas: paieska1.in

Rezultatų failas: paieska1.out

Jei norite pateikti savo sprendimą - prisijunkite.

Paieška 1

Jums duotas sąrašas, sudarytas iš N skirtingų sveikųjų skaičių. Parašykite programą, gebančią atsakyti dviejų tipų užklausas:

  1. > x - sąraše surasti mažiausią skaičių, didesnį už x;
  2. >= x - sąraše surasti mažiausią skaičių, nemažesnį už x.

Pradiniai duomenys

Pirmoje eilutėje pateiktas vienas sveikasis skaičius N - sąrašo dydis (1\\leqN\\leq10^5).

Antroje eilutėje pateikta N tarpais atskirtų sveikųjų skaičių a_i - tai sąrašo elementai (1\\leqa_i\\leq10^9). Garantuota, kad visi skaičiai skirtingi.

Trečioje eilutėje pateiktas vienas sveikasis skaičius Q - užklausų kiekis (1\\leqQ\\leq10^5).

Toliau seka Q eilučių. Kiekvienoje iš jų pateikta po vieną užklausą, užrašytą sąlygoje nurodytu formatu.

Rezultatai

Jūsų programa turi išvesti Q eilučių. i-ojoje eilutėje turi būti atsakymas į i-ąją užklausą, arba -1, jei atsakymo nėra.

Pavyzdžiai

Pradiniai duomenys Rezultatai
7
5 1 2 3 8 10 6
6
> 1
> 7
>= 1
>= 7
>= 10
> 10
2
8
1
8
10
-1