Laiko ribojimas: 2s

Atminties ribojimas: 256MB

Jei norite pateikti savo sprendimą - prisijunkite.

Paskaitų kambariai

Vilniaus universitete yra n kambarių sujungtų koridoriais. Iš viso yra n-1 koridorių ir iš kiekvieno kambario į kitą veda būtent vienas kelias. Kambariai yra sunumeruoti nuo 1 iki n.

Kiekvieną dieną Artūras ir Albertas kažkuriuose kambariuose rašo testą ir po testo susitinka viename kambaryje aptarti sprendimus. Artūras ir Albertas nori, kad atstumas nuo kambarių, kuriuose rašo testus iki kambario, kuriame susitinka, būtų lygus.

Kadangi kiekvieną dieną jie testus rašo skirtinguose kambariuose, jie paprašė jūsų pagalbos surasti skaičių kambarių, iki kurių atstumai nuo pradinių kambarių būtų lygūs.

Pradiniai duomenys

Pirmoje eilutėje duotas skaičius n(1\\leqn\\leq100000) - kambarių skaičius universitete.

Sekančiose n-1 eilučių aprašyti koridoriai. Kiekvienoje eilutėje duota po du skaičius a_i,b_i reiškiančius, jog kambarius a_i,b_i jungia tunelis.

Sekančioje eilutėje duotas vienas skaičius m(1\\leqm\\leq100000) - užklausų skaičius.

Sekančiose m eilučių duota po du skaičius x_j,y_j reiškiančius, jog j-tąją dieną testas buvo rašomas x_j,y_j kambariuose.

Rezultatai

Kiekvienai užklausai išvesti po vieną skaičių - kiek kambarių yra vienodu atstumu nuo pradinių.

Pavyzdys

Duomenys Rezultatai
4
1 2
2 3
2 4
2
1 2
1 3
0
2