Laiko ribojimas: 1s

Atminties ribojimas: 16MB

Duomenų failas: pazymiai_jau.in

Rezultatų failas: pazymiai_jau.out

Jei norite pateikti savo sprendimą - prisijunkite.

Pažymiai

Vasia, arba ponas Vasilijus Petrovas yra vietos universitete, katedros dekanas. Po žiemos egzaminų jis gavo į savo rankas grupės pažymių knygą.

Apskritai grupėje yra n studentų. Jie gavo pažymius iš m dalykų. Kiekvienas studentas gavo pažymių nuo 1 iki 9 (imtinai) iš kiekvieno dalyko.

Tarkime, kad studentas yra sėkmingas tam tikru klausimu, jei nėra studentų, kurie gavo didesnį įvertinimą iš atitinkamo dalyko. Laikome, kad studentas yra sėkmingas, jei egzistuoja tema, kurioje stundetų atžvilgiu jis yra geriausias.

Užduotis

Jūsų užduotis yra rasti sėkmingai besimokančių studentų skaičių grupėje.

Pradiniai duomenys Pirmoje įvesties eilutėje yra du sveikieji skaičiai n ir m (1 ≤ n, m ≤ 100) - studentų skaičius ir dalykų skaičius, atitinkamai. Kitose n eilučių yra po m pažymių. Kiekvienas pažymys yra skaičius nuo 1 iki 9 (imtinai). Pažymiai yra neatskirti tarpais.

Rezultatai

Spausdinti vieną numerį - sėkmingai besimokančių studentų skaičių šioje grupėje.

Pradiniai duomenys Rezultatai
3 5
91728
11828
11111
3