Laiko ribojimas: 2s

Atminties ribojimas: 256MB

Duomenų failas: pdromas.in

Rezultatų failas: pdromas.out

Jei norite pateikti savo sprendimą - prisijunkite.

Perstatadromas

Palindromas – tai tokia simbolių seka, kurią apgręžus priešinga puse gauname tokią pačią seką (pvz. abcba). Perstatadromas – tokia simbolių seka, kurios perstata yra palindromas (pvz. aabbc).

Duota simbolių eilutė. Raskite, kelios jos poeilutės yra perstatadromai.

Pradiniai duomenys

Pirmoje eilutėje yra simbolių eilutės ilgis N(1\\leqN\\leq3\\cdot10^5). Antroje eilutėje yra N simbolių, kurie gali būti mažosios arba didžiosios lotyniškos abėcėlės raidės. Didžiosios ir mažosios raidės laikomos skirtingomis.

Rezultatai

Išveskite vieną sveikąjį skaičių – kelios duotos eilutės poeilutės yra perstatadromai.

Pavyzdžiai

Pradiniai duomenys Rezultatai
3
aaa
6
7
abacaba
12
3
aAA
5