Laiko ribojimas: 2s

Atminties ribojimas: 256MB

Duomenų failas: perstata.in

Rezultatų failas: perstata.out

Jei norite pateikti savo sprendimą - prisijunkite.

Perstata

Duota skaičių seka A,A+1,\\dots,B. Raskite tokią jos perstatą, kad sudėjus bet kurį jos elementą su toje pačioje pozicijoje esančiu pradinės sekos elementu, gautume sveikojo skaičiaus kvadratą.

Pradiniai duomenys

Vienintelėje eilutėje pateikti du tarpu atskirti sveikieji skaičiai A ir B (0\\leqA\\leqB\\leq100~000).

Rezultatai

Vienintelėje eilutėje išveskite užduotyje prašomą perstatą, skaičius atskirdami tarpais. Jei egzistuoja keli atsakymo variantai, išveskite bet kurį. Jei sprendinys neegzistuoja, išveskite -1.

Pavyzdžiai

Pradiniai duomenys Rezultatai
1 5
3 2 1 5 4
1 4
-1