Laiko ribojimas: 2s

Atminties ribojimas: 16MB

Duomenų failas: psuma.in

Rezultatų failas: psuma.out

Jei norite pateikti savo sprendimą - prisijunkite.

Posekio suma

Duotas sveikas skaičius K bei N neneigiamų skaičių seka a_1, a_2, ..., a_N. Parašykite programą, kuri nustatytų, ar egzistuoja tokie indeksai i ir j (1\\lei\\lej\\leN), kad sekos narių nuo a_i iki a_j suma būtų lygi skaičiui K.

Pradiniai duomenys

Pirmoje pradinių duomenų failo eilutėje įrašyti du sveikieji skaičiai K ir N (1\\leK\\le100000000, 1\\leN\\le100000). Sekančiose N eilučių surašyti sekos nariai a_i (0\\leai\\le20000), po vieną eilutėje.

Rezultatai

Pirmoje rezultatų failo eilutėje turi būti išspausdintas žodis TAIP, jei nurodyti indeksai egzistuoja, kitu atveju - žodis NE. Jei nurodyti indeksai i ir j egzistuoja, jie turi būti išspausdinti antroje eilutėje, atskirti vienu tarpo simboliu. Jei egzistuoja kelios poros tokių indeksų, programa turi išspausdinti bet kurią iš jų.

Pavyzdžiai

Pradiniai duomenys Rezultatai
7 3
4
2
5
TAIP
2 3
5 6
4
2
1
6
2
2
NE
11 5
2
11
7
4
1
TAIP
2 2
Kitas galimas sprendimas:
TAIP
3 4