Laiko ribojimas: 0.3s

Atminties ribojimas: 128MB

Duomenų failas: regmas.in

Rezultatų failas: regmas.out

Jei norite pateikti savo sprendimą - prisijunkite.

Aibių registrai

Neseniai Marijonas pradėjo dirbti prie savo magistrinio darbo, kurio tema susijusi su multiaibėmis (struktūros savyje išsaugančios elementus be tvarkos). Siekdamas kiek įmanoma greičiau ištestuoti savo kuriamas idėjas, jis sumanė sukonstruoti kompiuterį, kurio vienintelė paskirtis būtų dirbti su natūraliųjų skaičių aibėmis. Šis kompiuteris turėtų realizuoti tokias komandas:

  • '+ R' - sukurti registrą, kurio vardas yra R (lotyniška raidė) (jei toks registras jau yra, nieko daryti nereikia);
  • '- R' - sunaikinti registrą, kurio vardas yra R (naikinant neegzistuojantį registrą niekas nepasikeičia);
  • 'R + n' - į registrą R pridėti skaičių n (0\\leqn\\leq10^7) bei jam priskirti kainą lygią nuliui (t.y. registre iš tiesų saugoma pora <n,c> yra numeris, o c kaina);
  • 'R - n' - iš registro išmesti visus skaičius n (0\\leqn\\leq10^7);
  • 'R dr n1 n2' - iš registro išmesti visus skaičius m, kurie yra n1\\leqm\\leqn2 (0\\leqn1,n2\\leq10^5);
  • 'R c n' - suskaičiuoti ir į ekraną išvesti kiek registre R yra skaičių, mažesnių nei n (0\\leqn\\leq10^7);
  • 'R k n' - pasakyti ir į ekraną išvesti skaičių, nurodantį n'tąjį (0\\leqn\\leq10^7) narį tarp visų elementų (darant prielaidą, kad jie yra išrikiuoti nuo mažiausio iki didžiausio). Jeigu ieškoma pozicija nėra korektiška, išvesti -1;
  • 'R i n1 n2 k' - padidinti m (n1\\leqm\\leqn2) kainas per k (0\\leqk\\leq10);
  • 'R p n' - atspausdinti kainą, susijusią su skaičiumi n (esant keliems tokiems pat n, atspausdinti kainų sumą).

Padėkite Marijonui sukonstruoti šį kompiuterį.

Pradiniai duomenys

Įvesties pirmojoje eilutėje bus nurodytas skaičius 1\\leqN\\leq100000, sekančiose N eilučių bus kompiuterio komandos, kurias jums reikės įvykdyti.

Rezultatai

Išveskite kompiuterio komandų vykdymo rezultatus.

Pavyzdžiai

Pradiniai duomenys Rezultatai
14
+ a
a + 1
a + 2
a + 3
a c 2
a dr 1 2
a c 3
a - 3
a k 1
a + 3
a k 1
a + 2
a i 1 10 5
a p 2
1
0
-1
3
5