Laiko ribojimas: 1s

Atminties ribojimas: 32MB

Duomenų failas: riedulys.in

Rezultatų failas: riedulys.out

Jei norite pateikti savo sprendimą - prisijunkite.

Riedulys

Ant begalinės plokštumos padėtas milžiniškas riedulys. Paprastumo dėlei į šią erdvę žiūrėkime iš šono, tada plokštuma taps tiese, o riedulys poligonu (taipogi laikysime, kad šiame poligone nėra trijų iš eilės einančių taškų, kurie būtų vienoje tiesėje). Šis riedulys yra sudarytas iš įvairių mažesnių akmenų, tad jo tankis nėra vientisas. Tačiau jums yra žinomos šio riedulio svorio centro koordinatės. Jeigu šio svorio centro x koordinatė nėra tarp kokių nors dviejų bazinių poligono taškų (kurių y=0) x koordinačių, riedulys tampa išbalansuotu ir pasiverčia svorio centro linkme. Toks vertimasis kartojasi tol, kol riedulys yra išbalansuotas.

Jums reikės rasti kiek kartų riedulys apvirs.

Pradiniai duomenys

Pirmoje pradinių duomenų failo eilutėje įrašytas poligono viršūnių kiekis N (3\\leqN\\leq100). Toliau seka N koordinačių (-30000\\leqx\\leq30000,0\\leqy\\leq30000), nurodančių poligono kontūrą (bent vienas taškas turės y=0). Šios koordinatės išvardintos pagal arba prieš laikrodžio rodyklę. Paskutinėje eilutėje pateiktas poligono svorio centras.

Išvestis

Sveikasis skaičius, nurodantis poligono apsivertimų kiekį.

Pavyzdžiai

Pradiniai duomenys Rezultatai
6
2 3
5 0
9 0
11 3
9 6
5 6
9 3
0
11
-2 2
-2 5
7 5
5 4
7 3
6 3
5 1
4 4
3 0
2 1
-1 0
6 4
2