Laiko ribojimas: 1s

Atminties ribojimas: 16MB

Duomenų failas: rikiavimas.in

Rezultatų failas: rikiavimas.out

Jei norite pateikti savo sprendimą - prisijunkite.

Rikiavimas

Duota n skirtingų triženklių skaičių seka. Ją reikia išrikiuoti taip: pirma turi eiti skaičiai, kurie baigiasi nuliu, po to – tie skaičiai, kurie baigiasi vienetu, po to kurie baigiasi dvejetu ir t.t. iki devyneto. Skaičiai, besibaigiantys tuo pačiu skaitmeniu, turi būti išrikiuoti antrojo skaitmens didėjimo tvarka, o skaičiai, kurių antrasis ir trečiasis skaitmuo sutampa, turi būti išrikiuoti pirmojo skaitmens didėjimo tvarka.

Parašykite programą, kuri aukščiau aprašytu būdu išrikiuotų duotąją seką.

Pradiniai duomenys

Pirmoje pradinių duomenų eilutėje įrašytas skaičius n (1\\len\\le500). Kitose n eilučių surašyti triženkliai skaičiai, kuriuos reikia išrikiuoti.

Rezultatai

Į rezultatus turi būti įrašomi išrikiuoti skaičiai, po vieną eilutėje.

Pavyzdžiai

Pradiniai duomenys Rezultatai
10
158
598
324
154
108
608
254
325
326
126
324
154
254
325
126
326
108
608
158
598