Laiko ribojimas: 2s

Atminties ribojimas: 256MB

Duomenų failas: saul2.in

Rezultatų failas: saul2.out

Jei norite pateikti savo sprendimą - prisijunkite.

Šaulys 2

Ankstų šeštadienio rytą lankininkas Jonas, siekdamas pagerinti savo sugebėjimus, išėjo į (tuščią) pievą pašaudyti. Šios pievos centre padėjo obuolį, atsiskaičiavo 100 žingsnių ir iššovė pirmąją strėlę. Iššovus strėlę į viršų jį skriejo lanku, kol pagaliau nusileido kažkur pievoje. Išties ši strėlė nusileido gerokai per toli nuo taikinio. Kadangi Jonas yra tikrai geras šaulys, jo ranka negalėjo sudrebėti, ir dėlto jo strėlė tikrai nusileido šioje 1000x1000 kvadratinėje pievoje. Tačiau jis galėjo paleisti strėlę per aukštai arba per žemai arba iššauti šiek tiek per daug į kairę ar į dešinę. Kadangi ši strėlė nusileido per toli, Jonas žino, kad kitą šaunant jam reikia taikyti žemiau.

Sekančios dvi strėlės nuskriejo nepakankamai toli, dėl to Jonas toliau bandys šaudyti taikydamasis aukščiau. Tačiau taip bešaudant Jonui pasidarė sunku sekti kur kokia strėlė nusileido. Todėl Jonas kreipėsi pagalbos į jus.

Jums bus duoti duomenys, kurie nurodys kur kokia strėlė nusileido, t.y. bus pateiktas s\\x\\y pavidalo įrašas, čia s fiksuotas simbolis, o 1\\leqx,y\\leq1000 pozicija kurioje nusileido strėlė. Taipogi bus pateiktos g\\x1\\x2\\y1\\y2 pavidalo užklausos, kur g fiksuotas simbolis, o 1\\leqx1\\leqx2\\leq1000 ir 1\\leqy1\\leqy2\\leq1000 Joną dominantis stačiakampis. Pamačius tokią užklausą, jums reikės atsakyti kiek iš anksčiau paleistų strėlių pateko į šį uždarą stačiakampį.

Pradiniai duomenys

Pirmojoje pradinių duomenų eilutėje bus pateiktas skaičius 1\\leqN\\leq100000, nurodantis užklausų kiekį. Likusiose N eilučių bus nurodytos užklausos, pateiktos anksčiau aprašytu pavidalu.

Pavyzdžiai

Pradiniai duomenys Rezultatai
5
s 1 1
g 1 2 1 2
s 2 2
g 2 2 2 2
g 1 2 1 2
1
1
2