Laiko ribojimas: 1s

Atminties ribojimas: 16MB

Jei norite pateikti savo sprendimą - prisijunkite.

Seka

Duota n sveikųjų skaičių (n – lyginis). Skaičiai sudedami poromis: pirmas su antru, trečias su ketvirtu, penktas su šeštu ir t. t. Parašykite programą, kuri surastų didžiausią dviejų skaičių sumą.

Pradiniai duomenys

Pirmoje eilutėje parašytas skaičius n - skaičių kiekis (1\\leqn\\leq10^5). Antroje eilutėje pateikta n tarpu atskirtų skaičių.

Rezultatai

Programa turi išvesti vieną natūralųjį skaičių - didžiausią galimą sumą.

Pavyzdžiai

Pradiniai duomenys Rezultatai Paaiškinimas
6
8 1 5 2 12 19
31
Iš viso turėsime tris poras. Pirmosios poros suma lygi 9 = 8+1, antrosios suma lygi 7 = 5+2, trečiosios suma lygi 31=12+19.