Laiko ribojimas: 1s

Atminties ribojimas: 64MB

Jei norite pateikti savo sprendimą - prisijunkite.

Skaičių skaičiavimas

Ši užduotis skamba itin paprastai: jums duotas sąrašas sveikųjų skaičių a_1,a_2,...,a_n bei sąrašas užklausų x_1,x_2,...,x_q. Kiekvienai užklausai x_i turite suskaičiuoti, kiek pirmame sąraše yra skaičių, nedidesnių už x_i.

Pradiniai duomenys

Pirmoje eilutėje pateiktas vienas sveikasis skaičius n - skaičių sąrašo dydis (1\\leqn\\leq10^5).

Antroje eilutėje pateikta n tarpais atskirtų sveikųjų skaičių a_1,...,a_n(1\\leqa_i\\leq10^9).

Trečioje eilutėje pateiktas vienas sveikasis skaičius q - užklausų kiekis (1\\leqq\\leq10^5).

Toliau eina q eilučių. i-ojoje iš jų yra skaičius x_i(1\\leqx_i\\leq10^9).

Rezultatai

Kiekvienai užklausai x_i jūsų programa turi išvesti po vieną eilutėje, kurioje įrašytas vienas sveikasis skaičius y_i, kuris reiškia, kad skaičių sąraše yra y_i skaičių, kurie mažesni arba lygūs už x_i.

Pavyzdžiai

Pradiniai duomenys Rezultatai
5
2 10 8 3 5
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
1
2
2
3
3
3
4
4
5