Laiko ribojimas: 1s

Atminties ribojimas: 256MB

Duomenų failas: skaidymas.in

Rezultatų failas: skaidymas.out

Jei norite pateikti savo sprendimą - prisijunkite.

Skaičiaus skaidymas

Vytautas turi teigiamą sveikąjį skaičių n, ir nori jį išskaidyti į teigiamų sveikųjų skaičių sandaugą.

Išskaidymas Vytautui atrodo gražus, jei bet kurie du skaičiai tame išskaidyme skiriasi daugiausiai vienetu. Pavyzdžiui, 12-kos išskaidymai 2\\times2\\times3 ir 3\\times4 yra gražūs, o išskaidymas 2\\times6 nėra gražus. Jei du išskaidymai skiriasi tik daugiklių tvarka, tai jie laikomi vienodais. Raskite visus gražius skaičiaus n išskaidymus.

Pradiniai duomenys

Pirmoje eilutėje yra duotas skaičius n (3\\leqn\\leq10^{18}).

Rezultatai

Pirmoje eilutėje išveskite skirtingų išskaidymų skaičių k. Sekančiose k eilučių išspausdinkite po vieną išskaidymą: pradžioje išskaidymo elementų skaičių, ir tada pačius elementus (didėjimo tvarka).

Išskaidymus pradėdami nuo išskaidymo su mažiausiu elementų skaičiumi, iki didžiausio. Jei du skirtingi išskaidymai turi tokį patį elementų skaičių, juos galite išvesti bet kokia tvarka.

Jei galimų išskaidymų yra be galo daug, išveskite -1.

Pavyzdžiai

Pradiniai duomenys Rezultatai Paaiškinimas
12
3
1 12
2 3 4
3 2 2 3
12 = 12
12 = 3 * 4
12 = 2 * 2 * 3
1
-1
1 galima išskaidyti be galo daug būdų:
1 = 1
1 = 1 * 1
1 = 1 * 1 * 1
1 = 1 * 1 * 1 * 1
...