Laiko ribojimas: 1s

Atminties ribojimas: 64MB

Jei norite pateikti savo sprendimą - prisijunkite.

Slenkanti suma

Šiame uždavinyje jums duota n sveikųjų skaičių seka a_1,a_2,...,a_n bei vienas natūralusis skaičius k. Jūsų užduotis - kiekvienam duotos sekos k ilgio intervalui atsakyti, kokia yra tame intervale esančių skaičių suma.

Pavyzdžiui, jei jums duotas sąrašas [1,2,1,3,3,3,1] ir k=3, tai galimi k ilgio intervalai yra šie: [1,2,1], [2,1,3], [1,3,3], [3,3,3], [3,3,1]. Juose esančių skaičių sumos atitinkamai yra lygios: 4,6,7,9,7.

Pradiniai duomenys

Pirmoje eilutėje pateikti du sveikieji skaičiai n ir k (1\\leqk\\leqn\\leq2\\cdotp10^5).

Antroje eilutėje pateikta n tarpais atskirtų sveikųjų skaičių a_1,a_2,...,a_n (1\\leqa_i\\leq10^9).

Rezultatai

Jūsų programa turi atspausdinti n-k+1 tarpais atskirtų sveikųjų skaičių s_1,s_2,...,s_{n-k+1}. Skaičius s_i yra lygus sumai a_i+a_{i+1}+...+a_{i+k-1}.

Pavyzdžiai

Pradiniai duomenys Rezultatai
7 3
1 2 1 3 3 3 1
4 6 7 9 7

Pastaba

Atsakymai gali netilpti į int kintąmojo tipą, todėl nepamirškite naudoti long long!